Den seneste tid har debatten i det danske fanmiljø bl.a. gået på indførelsen af fælles stadionregler – efter at DBU har foreslået det, hvilket vil lette planlægningen af tifoarbejde mv., idet man som aktiv fan altid er klar over hvilke rammer man arbejder indenfor, lige meget hvilket stadion kampen afvikles på. AGF Fanclub Aarhus er positive overfor idéen med at lave nogle faste regler, men omvendt er fanklubben bekymret for, hvor stramme disse fælles regler vil blive.

Fanklubben skriver på dens hjemmeside:

I AGF Fanclub aarhus synes vi som udgangspunkt også, det ville være en god ide med lidt mere ensrettede regler for, hvad der er tilladt forskellige steder i landet, for ja, det ville da klart gøre planlægning lettere! Dog er vi meget bekymrede for, om ikke man uvægerligt vil komme til at forfalde til laveste fællesnævner, hvis først man bestemmer sig for at ensrette reglerne fuldstændigt? Og er det det, vi fans ønsker? Vi tror det ikke…

Netop fordi temaet er kompliceret er det også noget, som vi igennem paraplyorganisationen DFF igennem længere tid har haft en dialog med de implicerede parter om. Vi har i den forbindelse også talt med Divisionsforeningen, som repræsenterer klubbernes synspunkter, og derigennem blandt andet stødt på et andet problem – nemlig at det er svært at ensrette regler for hhv. private og kommunale stadions. På en vis måde kan man altså sige, at det ikke er nogen ny ide, DBU har fået, men et tema, som har været diskuteret gennem længere tid og som sandsynligvis ikke lader sig løse fra i dag til i morgen.

I AFA bakker vi gennemgående op om Divisionsforeningens tilgang til problematikken, der bedst illustreres ved følgende udtalelse fra Claus Thomsen: “Hvis vi arbejder ud fra den laveste fællesnævner, kan reglerne blive meget restriktive. Det skal der arbejdes med. Men det er et fornuftigt tiltag, fordi fansene så ved, hvad de må, og derfor ikke bliver vrede over, at de pludselig ikke må få et eller andet med ind”

Når klubbernes holdning ligger så tæt op af vores egen – og fordi vi har så god en dialog igennem DFF og dermed kæmper i flok – tror vi på, at vi når til enighed!

1 KOMMENTAR

  1. Jeg kan ikke se nogen grund til bekymring, det er varm luft fra DBU, det kan ikke lade sig gøre i praxis pga. de mange komunalt ejede stadions

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here