Tribune (Diverse)

Siden Chris Roliggaard tilbage i november valgte at stoppe som fankoordinator, har AGF og de forskellige fangrupperinger været i dialog om en løsning. Den er nu på plads.

Ved det sidste møde mellem AGF, fanklubben og det uofficielle fanmiljø, blev fremtiden for fankoordinator-rollen vendt. Her var der enighed blandt fangruppernes tilstedeværende om, at der ikke er behov for en fankoordinator lige nu, så længe de kan være i tæt dialog med klubben, og der bliver lyttet til dem. Det har AGF valgt at imødekomme.

– Gennem det seneste par år er der blevet gennemført en række tiltag for at styrke dialogen mellem AGF og fansene, og det er kun i alles interesse, at det fortsætter sådan, hvorfor vi har dannet et udvalg med de respektive repræsentanter der mødes jævnligt og drøfter de ønsker og problemstillinger, der måtte være, siger AGF’s administrerende direktør, Jacob Nielsen til AGF.dk.

Fangrupperinger får for eftertiden en fast person, de kan kontakte i AGF, hvis der opstår praktiske spørgsmål. Det bliver Mikkel Skov-Petersen, der også er  billet- og sponsorkoordinator i AGF, som skal varetage opgaven med at være kontaktperson.