græs.jpg
Partierne i Aarhus Kommune har indgået et forlig for de kommende tre år, og der er godt nyt til AGF. Der er nemlig afsat en stor pose penge til De Hviee.

Først og fremmest er der sat 6 mio. kr. af til nye boldbaner et langt indkast fra Fredensvang på Vidtskuevej, og så er der to mio. kr. til etablering af en ekstra kunstgræsbane på Fredensvang.

Læs hele forligsteksten herunder:

Udviklingsprojekt i Fredensvang – nye fodboldbaner
Der er stort pres på de bynære idrætsanlæg i Aarhus, herunder AGF’s anlæg på Fredensvang. For at afhjælpe situationen har AGF 1880 og Århus Elite fremsat forslag om en helhedsplan for udvikling af anlægget på Fredensvang og omgivelser. Forligspartierne ønsker at bakke op om initiativet, og er på den baggrund enige om at afsætte 6 mio. kr. i 2018 til etablering af boldbane og rekreative faciliteter på Vidtskuevej, samt 2 mio. kr. i 2018 som tilskud til etablering af ekstra kunstgræsbane på Fredensvang.

Driften af de nye boldbaner varetages af AGF og vil derfor ikke påføre kommunen yderligere udgifter hertil.
Teknik og Miljø anmodes om i samarbejde med Kultur og Borgerservice at igangsætte en proces med henblik på at justere kommuneplanen i nødvendigt omfang.

Som del af helhedsplanen efterspørger AGF 1880 en kommunegaranti til lån vedrørende ændring af klubhuset og eventuel multibane. Det samlede garantibehov forventes at være 10 mio. kr. Af hensyn til gennemførelsen af den samlede helhedsplan, bemyndiger forligspartierne Kultur og Borgerservice til at stille den ønskede garanti udenfor magistratsafdelingens årlige garantiramme.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here