Vi er Aarhus AGF

(Du hopper)

Vi er Aarhus AGF

Vi er Aarhus AGF

Shå lå lå lålålå

Lå lå lålålå

Lå lå lålå lålå lå